OM VARDE LÆRERKREDS Rådgivning

Konsulent

Konsulenten rådgiver om ansættelsesforhold, for eksempel:
- sygdom
                 vejledning ved sygefravær i længere tid
- barsel
- ferie
- løn
- tilskadekomst
- ansættelse
- afsked
- tjenestemandspension

Men skal du have råd om problemer, der vedrører efterløn, dagpenge ved ledighed og feriedagpenge, skal du henvende dig til a-kassen.

Og vil du vide mere om pension for overenskomstansatte, skal du henvende dig til LP-Pension