Ferie

Ferie med løn er udgangspunktet

I Varde Kommune er hovedreglen for folkeskolens ansatte, at fem ugers ferie er placeret sådan:
- De sidste tre hele uger i juli måned
- Uge 42, efterårsferien
- Uge 7, vinterferien.

Du kan læse mere om: 

Sygdom og ferie - Ferie og fratrædelse - Deltidsansat og ferie

Klik på linket til højre

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Varde Lærerkreds, såfremt du har brug for hjælp til beregning af optjening, afholdelse, sygdom under ferie m.m.

_______________________________________________________________________

Ferie for ansatte i kommuner, regioner og stat

Hvis du er ansat i enten en kommune, region eller på en statslig arbejdsplads, er du omfattet af ferieaftaler, som giver dig yderligere rettigheder end dem du har ret til i henhold til ferieloven.

Ferie for ansatte i kommuner, regioner og stat

Hvis du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat har du ret til sammenlagt 6 ugers ferie. Udgangspunktet er, at du optjener din ret til at afholde ferie med løn i ferieoptjeningsåret og ret til at afholde din optjente ferie i ferieafholdelsessåret.

Optjening af ferie

Du optjener ret til at afholde 2,08 dages ferie/15,42 ferietimer med løn pr. måned. De optjente dage kan afholdes med det samme. Du optjener således 5 ugers ferie i løbet af optjeningsårets 12 måneder. Perioden for optjening går fra 1. september til 31. august det efterfølgende år og kaldes ferieåret.

Afholdelse af ferie

Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Perioden på 16 måneder kaldes for ferieafviklingsperioden og går fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

6. ferieuge/særlige feriedage

Ud over de 5 ugers ferie optjener du ret til yderligere 5 feriedage (også kaldet henholdsvis 6. ferieuge i kommuner/regioner og særlige feriedage i staten). De 5 feriedage optjenes i kalenderåret (dvs. 1. januar til 31. december) og kan afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april året efter.

Er du ansat i en kommune eller region, kan 6. ferieuge enten afholdes, overføres til efterfølgende ferieår efter aftale eller udbetales. Hvis du ønsker ferieugen at benytte dig af din ret til at ferieugen udbetalt, skal du i udgangspunktet give arbejdsgiver besked senest 1. oktober i afholdelsesperioden.

Er du ansat i staten, kan du enten afholde dine optjente særlige feriedage, overføre efter aftale eller få dem udbetalt efter aftale.

Særlig feriegodtgørelse

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse; det såkaldte ferietillæg. I kommuner og regioner udgør ferietillægget 2,15% af din årlige løn. For ansatte i staten udgør ferietillægget 1,5 %.

Udbetaling af ferietillægget er opdelt i to årlige rater, som udbetales henholdsvis i slutningen af maj og i slutningen af august.