MEDLEM

Kontingent

Kontingentet opkræves kvartalsvis - 1. januar - 1. april - 1. juli og 1. oktober. Senior og særlig medlemskab opkræves halvårlig - 1. januar og 1. juli

Kontingentsats 2022/2023

Det centralekontingent er fra 1. januar 2022 steget med 

kr. 10,00 pr. måned for fraktion 1+2

kr.   4,00 pr. måned for fraktion 4 (seniormedlemmer) 

kr.   4,00 pr. måned for fraktion 6 

 

Lærer og børnehaveklasseledere

fraktion 1 + 2

kr. 542,00 pr. måned          

Pensionister,

fraktion 4 

kr. 720,00 pr. halve år

Særlig medlemskab

fraktion 6

kr. 756,00 pr. halve år

 

 

For at højne organisationsprocenten blandt ikke-læreruddannede og medlemmer med midlertidig ansættelse har hovedstyrelsen vedtaget at indføre et startmedlemskab.

 

Startmedlemskabet indebærer, at medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, automatisk bevilges 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.

 

Startmedlemskabet træder i kraft fra 1. januar 2016, og kontingentnedsættelsen gælder for alle kontingenter – det vil sige både det centrale og decentrale kontingent samt konfliktkontingent.

 

For at få styrket rekrutteringen af allerede ansatte, vil der i perioden 1. januar 2016 til og med 31. marts 2016 blive etableret en frit lejde-periode i forhold til karensreglerne.

 

Hovedstyrelsen har samtidig besluttet at gøre det mere fordelagtigt at være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Hidtil har nydimitterede fået bevilget fuld kontingentfritagelse i 3 måneder efter afsluttet uddannelse. Fremover bevilges dimittender, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds, automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.