MEDLEM

Kontingent

Kontingentet opkræves kvartalsvis - 1. januar - 1. april - 1. juli og 1. oktober. Senior og særlig medlemskab opkræves halvårlig - 1. januar og 1. juli

Kontingentsats 2024/2025

Det centralekontingent er fra 1. januar 2024 steget med 

kr.   6,00 pr. måned for fraktion 1+2

kr.   2,00 pr. måned for fraktion 4 (seniormedlemmer) 

 

 

Lærer og børnehaveklasseledere

fraktion 1 + 2

kr. 562,00 pr. måned          

Pensionister,

fraktion 4 

kr. 732,00 pr. halve år

Særlig medlemskab

fraktion 6

kr. 756,00 pr. halve år

 

 

For at højne organisationsprocenten blandt ikke-læreruddannede og medlemmer med midlertidig ansættelse har hovedstyrelsen vedtaget at indføre et startmedlemskab.

 

Startmedlemskabet indebærer, at medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, automatisk bevilges 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.

 

Startmedlemskabet træder i kraft fra 1. januar 2016, og kontingentnedsættelsen gælder for alle kontingenter – det vil sige både det centrale og decentrale kontingent samt konfliktkontingent.

 

Dimittender der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds får automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse, og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.