Arbejdstid og tjenestefrihed

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune og hvornår du har tjenestefri i forbindelse med diverse mærkedage
Arbejdstid Arbejdstid

Lokalaftale om arbejdstid

Tjenestefrihed Tjenestefrihed

Her kan du læse mere, om de mærkedage og nogle særlige begivenheder, der giver ret til tjenestefrihed med løn for ansatte i Varde Kommune.