Arbejdstid

Læs arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune