Ferie og sygdom

I forhold til ferieloven er der to scenarier, og dine rettigheder afhænger af, om du er blevet sygemeldt op til eller under en ferie. Det kan du læse mere om her.

Sygdom i ferien

1) Hvis du er syg ved feriens start – altså senest mandag morgen tidligt den 9. juli 2018:

Hvis du ikke allerede er sygemeldt, skal du sygemelde dig på sædvanlig vis mandag morgen. Hvis det ikke er muligt at træffe den, du normalt sygemelder dig til, og I ikke har aftalt andet på skolen, må du sygemelde dig til kommunens personaleafdeling så tidligt, det nu er muligt at træffe nogen.

Overholdelse af dette er forudsætning for ret til erstatningsferie.

2) Hvis du bliver syg i ferien:

Du kan få ret til erstatningsferie, hvis du opfylder en del forudsætninger:

Du skal sygemelde dig tidligst muligt på første sygedag – se under punkt 1. Det gælder også, hvis du er i udlandet. For hver dag, du "kommer for sent", udskydes retten til erstatningsferie tilsvarende.

Som hovedregel har du ret til erstatningsferie for sygedage udover 5. De 5 dage behøver ikke være sammenhængende – det kunne være 3 dage i sommerferien og 2 i efterårsferien.

Du skal imidlertid kunne dokumentere sygdommen allerede fra første sygedag. Hvis dét bliver aktuelt, skal du være tilset af en læge/sygehus senest første sygedag. Specielt ved udlandsophold kan det være nødvendigt at bede om dokumentation på stedet. Dokumentation betales af dig.

Skolen/kommunen kan undlade at bede om dokumentation, men det ved du måske først senere…….

Du kan læse mere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, linket ser du på denne siden  - til højre.

/

 

Syg i ferien

Du kan her læse hvad du gør hvis du bliver syg i ferien