MEDLEM Meld dig ind

Medlemmer og fraktioner

Medlemmer og fraktioner

 

Medlemmerne er delt ind i fraktioner efter deres ansættelsesform: lærere, børnehaveklasseledere, ledere, studerende og pensionister.

Fraktion 1: lærere uden ledelsesfunktioner

Fraktion 2: børnehaveklasseledere

Fraktion 3: medlemmer med ledelsesfunktioner

Fraktion 4: medlemmer på pension eller efterløn

Fraktion 5: medlemmer, der som lærerstuderende er optaget på et lærerseminarium eller som er studerende (PB-er) i ernæring og sundhed

Medlemmer, der fratræder en stilling med ventepenge eller rådighedsløn, forbliver i deres hidtidige fraktion, men overføres til fraktion 4, når de overgår til pension eller efterløn.