Velkomstfolder

Senior 2014
Formålet med seniorafdelingen er at varetage pensionisternes interesser indenfor Danmarks Lærerforening og bringe dem i kontakt med hinanden ved arrangementer af forskellig art.